Hookah size M - Bình Shisha Size M | Điếu Shisha Size M

HV-2201


Xem chi tiết

HV-2201

1.190.000₫
Kích thước: Cao 45cm Màu sắc: Có nhiều màu Chất liệu: Hợp kim nhôm, thép không gỉ, thủy tinh, kim loại Bình cỡ vừa, một thùng có 6 hộp Mỗi hộp gồm có: 1...
Xem chi tiết
HV-2226

Xem chi tiết

HV-2226

1.250.000₫
Kích thước: Cao 55cm Màu sắc: Có nhiều màu Chất liệu: Hợp kim nhôm, thép không gỉ, thủy tinh, kim loại Bình cỡ vừa, một thùng có 6 hộp Mỗi hộp gồm có: 1...
Xem chi tiết
HV-2222

Xem chi tiết

HV-2222

1.350.000₫
Kích thước: Cao 58cm Màu sắc: Có nhiều màu Chất liệu: Hợp kim nhôm, thép không gỉ, thủy tinh, kim loại Bình cỡ vừa, một thùng có 6 hộp Mỗi hộp gồm có: 1...
Xem chi tiết
HV-2220


Xem chi tiết

HV-2220

1.420.000₫
Kích thước: Cao 47cm Màu sắc: Có nhiều màu Chất liệu: Hợp kim nhôm, thép không gỉ, thủy tinh, kim loại Bình cỡ vừa, một thùng có 6 hộp Mỗi hộp gồm có: 1...
Xem chi tiết
HV-2224


Xem chi tiết

HV-2224

1.600.000₫
Kích thước: Cao 60 cm Màu sắc: Có nhiều màu Chất liệu: Hợp kim nhôm, thép không gỉ, nhựa cứng, kim loại Bình cỡ lớn, một thùng có 6 hộp Mỗi hộp gồm có: 1...
Xem chi tiết
HV-2228


Xem chi tiết

HV-2228

1.570.000₫
Kích thước: Cao 55cm Màu sắc: Có nhiều màu Chất liệu: Hợp kim nhôm, thép không gỉ, thủy tinh, kim loại Bình cỡ lớn, một thùng có 6 hộp Mỗi hộp gồm có: 1...
Xem chi tiết
HV-2217

Xem chi tiết

HV-2217

1.250.000₫
Kích thước: Cao 50cm Màu sắc: Có nhiều màu Chất liệu: Hợp kim nhôm, thép không gỉ, thủy tinh, kim loại Bình cỡ vừa, một thùng có 6 hộp Mỗi hộp gồm có: 1...
Xem chi tiết
HV-2215


Xem chi tiết

HV-2215

1.420.000₫
Kích thước: Cao 47cm Màu sắc: Có nhiều màu Chất liệu: Hợp kim nhôm, thép không gỉ, thủy tinh, kim loại Bình cỡ vừa, một thùng có 6 hộp Mỗi hộp gồm có: 1...
Xem chi tiết
M08


Xem chi tiết

M08

1.350.000₫
Xem chi tiết
M05


Xem chi tiết

M05

1.200.000₫
Xem chi tiết
M04


Xem chi tiết

M04

1.200.000₫
Xem chi tiết
M03


Xem chi tiết

M03

1.150.000₫
Xem chi tiết
Bạn cần hỗ trợ gì?
1
hotline 0376 888 666 hotline 0376 888 666